DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Tytuł projektu: „Peptaderm” - Opracowanie nowego leku na bazie skróconego analogu cykolinopeptydu A (cykliczny tetrapeptyd)

 

Nr Umowy: UDA-POIG.01.04.00-10-028/09-00 UDA-POIG.04.01.00-10-028/09-00

 

Wprowadzenie

Ważnym problemem transplantologii, dynamicznie rozwijającego się działu współczesnej medycyny, jest ochrona przeszczepianego organu przed jego odrzuceniem przez organizm biorcy.

Związki immunosupresyjne, hamując odpowiedź immunologiczną, są lekami stosowanymi nie tylko do tego celu w transplantologii, ale również w leczeniu chorób o podłożu autoimmunologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem dermatologii.

 

Wytwarzanie tych leków jest niezwykle kosztowne , a najczęściej stosowane, cyklosporyna A, tacrolimus i rapamycyna, wykazują niepożądane działania uboczne .

 

Poszukiwanie nowych związków immunosupresyjnych, pozbawionych efektów ubocznych i stosunkowo tanich w produkcji, szczególnie w grupie naturalnych immunomodulatorów peptydowych i ich analogów, stanowi poważne wyzwanie dla chemii medycznej.

 

Wiele ośrodków naukowych i firm farmaceutycznych prowadzi, zakrojone na szeroką skalę, badania w tym zakresie.

 

Przedmiot projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania środków leczniczych i wprowadzenia ich na rynek.

Projekt realizowany jest w oparciu o cząsteczkę, która jest innowacyjnym związkiem chemicznym o właściwościach immunosupresyjnych i przeciwzapalnych do wykorzystania w dermatologii.

 

Pierwsze doświadczenia przeprowadzone na zwierzętach sugerują możliwość wykorzystania w/w. związku chemicznego do produkcji leku stosowanego miejscowo (krem, maść) w chorobach alergicznych i łojotokowych skóry takich jak atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, wyprysk różnego pochodzenia, łojotokowe zapalenie skóry, skórne postacie chłoniaka t-komórkowego, zmiany fotoalergiczne, skórne odczyny polekowe.

 

Generalnie wydaje się, że ze względu na silne działanie przeciwzapalne cząsteczki znajdzie ona zastosowanie we wszystkich wskazaniach w jakich dzisiaj używane są miejscowo sterydy, jednocześnie bez ich działań ubocznych.

 

Ze względu na bardzo niską toksyczność, wydaje się, że będzie to środek do stosowania u dzieci.